Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Let's kill IE6

Mô tả

-IE6用户显示
-友好界面,行动更有效;
-不写入数据库;
-插件预览:http://mystorage.qiniudn.com/killie6.jpg

如有问题请联系:
QQ: 44294631
微博:@安正超
Email:anzhengchao@gmail.com

Cài đặt

1.上传插件到wordpress的/wp-content/plugins/目录;
2.进入控制板启用插件即可;

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Let's kill IE6” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp