LeSeo

Mô tả

LeSeo,一款简单、实用且有温度的WordPress性能优化插件。公众号:乐在云。

主要功能

 • WordPress性能优化
 • WordPress加速优化
 • WordPress内容优化
 • WordPress搜索推送

网站支持

 • 乐在云
 • 欢迎加入插件公众号:乐在云(公众号)

感谢支持

 • 插件的部分代码参考来自网上文章教程和热心网友分享的功能实现代码
 • 插件的部分功能参考网友需要实现网站功能

Ảnh màn hình

 • screenshot.png

Cài đặt

 • 1、把文件夹上传到/wp-content/plugins/目录下
 • 2、在后台插件列表中激活
 • 3、设置插件参数

Hỏi đáp

 • 当发现插件出错时,开启调试获取错误信息
 • 如果不熟悉使用这类插件的用户,一定要先备份,确保错误设置导致网站故障。

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“LeSeo” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.5.1

 • 新增复制图片自动保存本地
 • 新增自定义头部、底部和CSS代码
 • 新增防止复制和右键
 • 新增移除编辑器样式
 • 新增解除图片限制高度
 • 新增移除响应图片尺寸

0.4.2

 • 解决SEO自定义首页头部META过滤问题

0.4

 • 解决提交WP应用平台部分错误
 • 调试兼容WordPress6.2.2

0.3

 • 解决提交WP云库CSF框架脚本版本低被退回问题
 • 调试兼容WordPress6.2

0.2

 • 解决SEO标题自定义错误
 • 解决百度提交链接问题

0.1

 • 插件前端从Layui改用CSF框架
 • 完成基本前端布局