Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Lenix Post External Link

Mô tả

This Plugin gives you the option to replace any post on the site with an external article by replacing its link on an archive page to the external link. The link will open in a new tab.
All you have to do is edit a post and enter the external link that will replace it.

What\’s included?

  • Redirect to those who go directly to the post to the external link
  • The link opens a new tab

Cài đặt

  1. Download the link.
  2. Upload the zip file via the Plugin upload.
  3. Activate the plugin.
  4. Enjoy.

Hỏi đáp

I activated the plugin but I can\’t see the changes

You should see when editing a post, Meta Box on the top side called \”External Link\”

Installation Instructions
  1. Download the link.
  2. Upload the zip file via the Plugin upload.
  3. Activate the plugin.
  4. Enjoy.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Lenix Post External Link” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp