Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Lemon Hive Modules

Mô tả

Lemon Hive Modules plugin will add some feature For Beaver Page Builder Modules.

Modules And Widgets

 • Dual Heading
 • Flip Box
 • Recent Post Slider
 • Services
 • Team
 • Testimonial
 • Timeline
 • Call to action
 • Banner
 • Image Gallery

Check Plugin Demo – Click Here

Ảnh màn hình

 • Lemon Hive Modules.

Cài đặt

 1. Install Lemon Hive Modules either via the WordPress plugin directory or by uploading the files to your server at wp-content/plugins.

 2. After activating Lemon Hive Modules, navigate to the Beaver Modules.

Hỏi đáp

What is the requirement for Lemon Hive Modules?

You need Beaver Builder Lite or Premium Version active for Lemon Hive Modules.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Lemon Hive Modules” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

 • Add 3 Modules.
 • All module design improved.
 • Now Enjoy 10 modules