Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Lebianch Lista Urls

Mô tả

Con este plugin podrás ver y contabilizar todas las URLs que tenga tu sitio WordPress.

Características

1- Contar y visualizar URLs de tus Páginas

2- Contar y visualizar URLs de tus Entradas

3- Contar y visualizar URLs de tus Custom Post Types

4- Podras visualizarlas como lista o como links.

5- Encuentra las opciones en Admin Bar > Lebianch Lista Urls

Ảnh màn hình

  • Este es el plugin.

Cài đặt

Subí este plugin a tu blog, activalo y listo.

1, 2, 3: ¡Ya está!

Hỏi đáp

A question that someone might have

An answer to that question.

What about foo bar?

Answer to foo bar dilemma.

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Lebianch Lista Urls” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Lebianch Lista Urls” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Lebianch Lista Urls” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0

  • A change since the previous version.
  • Another change.

0.5

  • List versions from most recent at top to oldest at bottom.