Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

LearnPress – Prerequisites Courses

Mô tả

LearnPress is a WordPress LMS Plugin by ThimPress.

LearnPress Prerequisites is an add-on for LearnPress allow you to set prerequisite courses for a certain course in a LearnPress site.

Other free add-ons for LearnPress are available in WordPress:

Premium Plugins (add-ons) for LearnPress WordPress LMS Plugin

Other note

Documentation is available in ThimPress site.
LearnPress github repo.

Cài đặt

From your WordPress dashboard
1. Visit ‘Plugin > Add new’.
2. Search for ‘LearnPress Prerequisite’.
3. Activate LearnPress from your Plugins page.

From WordPress.org
1. Search, select and download LearnPress Prerequisite.
2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress Dashboard.

Hỏi đáp

Can I create an add-on for LearnPress like LearnPress bbPress by myself?

Yes, you can. Please find the documentation for writing an add-on for LearnPress in our LearnPress github repo.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“LearnPress – Prerequisites Courses” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“LearnPress – Prerequisites Courses” đã được dịch qua 2 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “LearnPress – Prerequisites Courses” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

4.0.6

~ Fixed: can’t save value prerequisite when editing course.
~ Modified: styles.
~ Optimized: code.

4.0.5

~ Fixed some minor bugs.

4.0.4

~ Change hook ‘learn-press/user/can-enroll-course’ to compatible with LP 4.1.2 or higher.

4.0.3

~ Change metabox like LP4.

4.0.2

~ Fixed minor bug.

4.0.1

~ Fixed not show option.

4.0.0

~ Fixed compatible LP4.

3.0.2

~ Fixed bug: wrong on check course is passed. Occure with Course have the passing Condition is 0 %

3.0.1

  • Update prerequisite notice hook

3.0.0

  • Compatible with Learnpress 3.0.0

2.1

  • Update text domain
  • Compatible with Learnpress 2.1.7

2.0.1

  • Update text domain
  • Compatible with Learnpress 2.1.7

2.0

  • Updated to be compatible with LearnPress 2.0

1.0

  • Compatible with LearnPress version 1.0

0.9.1

  • Updated language file

0.9.0

  • The first beta release.