Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Learn Turkish

Mô tả

English

  • Displays random Turkish words with their English translations.
  • This can be very useful for English – Turkish sites such as these
    Learning Turkish sites.
  • WordPress Plugins

Turkce

Frequntly Asked Qustions

Ảnh màn hình

  • Screenshot

Cài đặt

  • Download ‘learnturkish.zip’ to your computer and unzip it.
  • Upload learnturkish folder to the /wp-content/plugins/ directory
  • Once you upload the plugin activate it through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  • Finally, add the widget to your sidebar through the ‘Appearance > Wigdets’ menu

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Learn Turkish” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

v1.0 03.07.2009

initial release