Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

LDW Mobile Contact Optimizer

Mô tả

Don’t waste any contact! Be reached in 1 click from mobile.

LDW Mobile Contact Optimizer add links (phone, e-mail address and location map) available at all times at the bottom of your pages.

Ảnh màn hình

  • Frontend.
  • Backend.

Cài đặt

  1. Upload the plugin to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Configure it!

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016 1 reply
very good. easy. nice looking. i wonder why this wasn't developed years ago! thank you for this tool. i look forward to a premium version of this. ....but the free version works perfectly. see it in action on your mobile device: www.BellaLunaBrigantine.com mel
Đọc tất cả 5 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“LDW Mobile Contact Optimizer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.2

data customization by page
fix bug css

0.1.2

fix bug css.

0.1.1

i8n and plugin assets.

0.1

First version in the repository.