Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

LCP Booster for WooCommerce

Mô tả

LCP Booster for WooCommerce helps lower LCP (Largest Contentful Paint) time in your WooCommerce product pages. Responsive image preload for browsers that support it. This is a very simple plugin, with no options (for now), all it does is preload the main product image very early in the document, so it is already loaded when it needs to be displayed. This helps cut down LCP. This plugin requires WooCommerce to be installed and active.

Cài đặt

  1. Upload plugin folder to to the “/wp-content/plugins/” directory.
  2. Activate the plugin through the “Plugins” menu in WordPress.

Đánh giá

Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“LCP Booster for WooCommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2021.07.01 – version 1.0.0

  • Initial release