Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

LC Shortlink

Mô tả

This is a user-friendly, lightweight plugin for Shortlinks. It is designed to provide outstanding performance without affecting your site’s speed. Additionally, it is the most efficient way to redirect functions.

Cài đặt

Go to the dashboard of your WordPress account.
1. Click Plugins > Add New.
2. Find the plugin by searching LC SHORTLINK.
3. Install and activate the LC Shortlink plugin on your plugin page.
4. Click the LC Shortlink menu and create your first short link/redirect there

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“LC Shortlink” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.2
* Added additional setting to backend setting
1.0.1
* Added option to choose short link or redirect
1.0.0
* Short link and Redirect functions