Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

LC Disable CDN

Mô tả

This plugin disables CDN rewriting for images/attachments for the Live Composer Editor. It currently supports KeyCDN and Kinsta CDN plugins.

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/lc-disable-cdn directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“LC Disable CDN” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • Fix plugin URI

1.0.0

  • Initial version of the plugin