Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

LBK Widget Category Posts

Mô tả

Add new widget with products viewed

Hỏi đáp

A question that someone might have

An answer to that question.

Can I edit parameters

Yes, ofcourse.
Number of product

Image size,
Image type
Image style

Title line
Title size

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“LBK Widget Category Posts” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0 07/13/2021

  • Initial release.