lbb-little-black-book

Mô tả

This plugin has been closed as of 16 Tháng Ba, 2024 and is not available for download. This closure is permanent. Lý do: Yêu cầu của tác giả.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“LBB” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Dịch “LBB” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.