Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

LB Maintenance Mode

Mô tả

With this plugin it is much easier to put your site in maintenance mode. Simplicity and practicality, that’s the goal.

Ảnh màn hình

  • A screenshot of plugin working. This is the visitor’s view when the option is enabled.
  • A screenshot of the option added to General Options page.

Hỏi đáp

Will I be locked out of my site?

No. The administrative page is not inaccessible. Just log in to /wp-login.php.

Can I change the message to visitors?

Not yet. This feature will be available on future versions.

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“LB Maintenance Mode” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • The deploy on WordPress directory.