Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Lazy News Ticker

Mô tả

This plugin will enable news ticker in your wordpress theme. You can embed news ticker via shortcode in everywhere you want, even in theme files.

Wanna see how it works? Click here: http://lazypersons.com/plugins/lazy-news-ticker/

Ảnh màn hình

  • Installed in demo server.

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

  1. Upload plugin-directory to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Use shortcode in page, post or in widgets.
  4. If you want news ticker in your theme php, Place <?php echo do_shortcode('YOUR_SHORTCODE'); ?> in your templates

Shortcodes

General Ticker

[tickr_list id="1"]

Ticker form category

[tickr_list id="2" category="1"]

Speed change

[tickr_list id="3" speed="1000"]

TypeSpeed Change

[tickr_list id="4" typespeed="100"]

Color variation

[tickr_list id="5" color="red"]

Text change!

[tickr_list id="6" text="Breaking News!"]

Hỏi đáp

How do I install this plugin?

You can install as others regular wordpress plugin. No different way. Please see on installation tab.

Why this plugin doesn’t support link in ticker?

If you need link support in ticker, you have to purchase premium version. Premium version is coming soon. Please wait for that.

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Lazy News Ticker” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial Release