Plugin Name: Lazy Loading images & speed page

Mô tả

Increase the speed of your website by adding functional and style scripts

Cài đặt

simple installation; Downloading the plugin and activating it, the rest of the work is done automatically

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Plugin Name: Lazy Loading images & speed page” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • The initial and super light version

1.0.1

  • Set logo in cover plugin