Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Lazy Images Without Jetpack

Mô tả

Lazy image loading for a faster mobile experience. Based on Lazy Images module, from Jetpack plugin.

Đánh giá

25 Tháng Mười Hai, 2019
The Lazy Images module found in Jetpack was the best lazy load I ever used, but it needed all of Jetpack installed to run it. Now thanks to this plugin, Jetpack is not needed and can be removed. Thanks.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Lazy Images Without Jetpack” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Lazy Images Without Jetpack” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Lazy Images Without Jetpack” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.2

  • Updated to match Jetpack 8.7.1

1.1

  • Updated to match Jetpack 8.2.3

1.0

  • Updated to match Jetpack 8.0