Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Lazy Embeds

Mô tả

Lazy Embeds replaces your YouTube and Vimeo embeds with a much faster placeholder, which improves the loading time of your website.

Cài đặt

  1. Activate the plugin through the \’Plugins\’ menu in WordPress.

Hỏi đáp

How do I disable Lazy Embeds for a specific video?

You can use the lazy_embeds_enable_lazy_embed filter to disable Lazy Embeds for a specific video.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Lazy Embeds” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial release