Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Lazy Disqus

Mô tả

Lazy load Disqus comments, Max speed!
Don’t let Disqus drag your feet.

Lazy Disqus does one job and do it well

Defer Disqus loading.

This is why Lazy Disqus:
* does not sync comments between WordPress and Disqus,
* does not show comment counts, etc

Cài đặt

  1. Upload lazy-disqus.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Set your Disqus shortname on the Lazy Disqus options page

Hỏi đáp

Is this plugin written by Disqus?

No. Lazy Disqus is written by Tang Rufus from WP Human

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Lazy Disqus” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial release