Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WPGutenBlog Demo Import

Mô tả

This addon work to demo import sample data for Gutentor based theme – WPGutenBlog.

Themes Compatible with wpgutenblog

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WPGutenBlog Demo Import” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

= 1.0.7
– Maicha Blog Pro Demo data updated.

= 1.0.6
– Demo import for Maicha Blog theme added.

= 1.0.5
– Demo import layouts updated.

= 1.0.4
– Screenshots added for demo import layouts.
– Demo URLs and Preview URLs added.

= 1.0.3
– Fixes for guten-blog theme.

= 1.0.2
– Demo Import updated.

= 1.0.1
– Tested upto 5.6
– Prefix changed for functions and classes.

= 1.0.0
– Intial Version Release for Demo Import