Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

LayoutBoxx

Mô tả

This plugin is an easy way to integrate your LayoutBoxx Designer into your WordPress site. It uses so called shortcodes.
This plugin will also add a new menu item in your dashboard containing a tutorial and a shortcode generator.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“LayoutBoxx” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“LayoutBoxx” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “LayoutBoxx” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.