Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Laughing Squid Web Hosting News & Status WordPress Dashboard Widget

Mô tả

The Laughing Squid Web Hosting News & Status WordPress Dashboard Widget provides status information within your WordPress dashboard pulled directly from the Laughing Squid Web Hosting News & Status blog.

Ảnh màn hình

 • Dashboard Widget in action

Cài đặt

 1. Upload laughing-squid-dashboard-widget.php to the wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Enjoy!, there are no settings for this.

Hỏi đáp

Is this part of the Laughing Squid Blog?

Nope, this is to provide status updates to the Laughing Squid Web Hosting customers that are using WordPress.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Laughing Squid Web Hosting News & Status WordPress Dashboard Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2.0

 • Works with WordPress 4.7

1.9

 • Works with WordPress 4.6

1.8

 • Works with WordPress 4.5
 • Updated Author URI

1.7

 • Works with WordPress 4.3

1.6

 • Works with WordPress 4.2.2

1.5

 • Works with WordPress 4.1
 • Removed a few extra line breaks

1.4

 • Added Admin bar menu.
 • Updated RSS URL

1.3

 • Updated the feed URL.

1.2

 • Updated plugin name.

1.1

 • Fixed some grammatical errors.

1.0

 • Initial release.