Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Latest Simple News Ticker

Mô tả

This plugin help you to view the latest posts or page on your website.This plugin also have three type of animation such as Fade Effects,Slide Effects,Roll Effects.You can also control and adjust color and animation Admin panel.

Live Demo

Ảnh màn hình

Cài đặt

This section describes you how to install the plugin and get it working.
e.g.

 1. Upload plugin directory to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the /Plugins/ menu in WordPress
 3. Place [‘tickershortcode’] in your Page or Post.
 4. You can also use your template . Just Put below shortcode where you want ticker.

  <?php echo do_shortcode(‘[tickershortcode]’);

Hỏi đáp

Your Can Ask Anything rostomali4444@gmail.com
or your can also message me Facebook

Installation Instructions

This section describes you how to install the plugin and get it working.
e.g.

 1. Upload plugin directory to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the /Plugins/ menu in WordPress
 3. Place [‘tickershortcode’] in your Page or Post.
 4. You can also use your template . Just Put below shortcode where you want ticker.

  <?php echo do_shortcode(‘[tickershortcode]’);

Đánh giá

16 Tháng Chín, 2017
Awesome and can be customized easily through the plugin editor in WordPress.
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Latest Simple News Ticker” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

No Changes