Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

LATEST-POST-NEW

Mô tả

Using Recent post widget You can select the post type from available custom post type or post and display it in side bar.
options included here

1. Select the Thumbnail
2.  Custom CSS classes
3. Thumbnail Display or not 
4. width and height of the thumbnail
5. Display comment number
6. Display the date of the post
7. Weather to display read more or not
5. Change the read more text

Ảnh màn hình

  • Activate the plugin
    1. Drag and use

Cài đặt

  1. Upload plugin-name.php to the /wp-content/plugins/ directory,
    Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

    1. Drag and drop the widget in to the side bar and

Hỏi đáp

A question that someone might have

An answer to that question.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“LATEST-POST-NEW” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp