Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

LateralPress

Mô tả

The plugin creates a custom post type called “lateralpress” and then a shortcode to display those posts in an on-screen scrolling timeline. The plugin is a conversion of
the script Lateral On-SCroll Sliding with Jquery written byMary Lou, Manoela Ilic.

Shortcode Usage

  1. To add LateralPress to your posts, pages, or widgets use the following shortcode:
    [lateralpress]
  2. To add LateralPress to your WordPress theme use the following shortcode inside your template:
    echo do_shortcode(‘[lateralpress]’);

LateralPress creates a custom post type for displaying on the timeline. The only requirements are that the post contains a title and a featured image.
If no featured image is set, the timeline will display only a blank image.

Ảnh màn hình

  • Live Example

Cài đặt

  1. Download and unzip the file.
  2. Place the entire contents of the directory into your /wp-content/plugins/ directory
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

For help please visit http://www.plumeriawebdesign.com

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“LateralPress” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp