Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Last.fm Recent Plays – WordPress Plugin

Mô tả

With this simple plugin you can easily add your most recent scrobbles on Last.fm to your WordPress website.

Ảnh màn hình

  • The plugin on a post or page.
  • The options page for the plugin.

Cài đặt

1.Upload the plugin to the /wp-content/plugins/ folder or install it using the plugin installer in WordPress.
2.Place the shortcode in one of your posts or pages.
3.The shortcode is [lastfm].

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Last.fm Recent Plays – WordPress Plugin” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First version of the plugin (stable).