Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

last.fm playlists

Mô tả

Displays the tracks from a user selected playlist created at last.fm

Cài đặt

  1. Upload lastfm.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Sign up for a last.fm api key at http://www.last.fm/api/account
  4. insert [lastfmplaylist:(last.fm username):(last.fm api key):(last.fm playlist name)] into a post to have the plugin pull the playlist through

Hỏi đáp

What is the last.fm API key?

The API key allows you to make requests to last.fm remotley

Can I Display Any Users Playlist?

Yes you can, as long as the username supplied is the same one that created the playlist the plugin will display it correctly

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“last.fm playlists” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release.

1.1

  • Implemented error checking into the code.

1.1.1

  • Fixed bug that would never recognize a playlist.