Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

GSLV Last video youtube

Mô tả

GSLV Last video youtube show an iframe with the last video youtube channel.

Ảnh màn hình

 • assets/screenshot-1.png
 • assets/screenshot-2.png
 • assets/screenshot-3.png

Cài đặt

 1. Upload the last-video-youtube folder and its contents to your wp-contents/plugins directory.
 2. Activate in the Plugins menu.
 3. Configure the ID of the channel
 4. You are done!

Hỏi đáp

How do I get the youtube channel ID?

In the URL, the part of the end. https://www.youtube.com/channel/UCqYcDjaCwYc9zs8wHcVYgrA The channel ID is UCqYcDjaCwYc9zs8wHcVYgrA

Đánh giá

2 Tháng Hai, 2017
Its a nice Plugin/Widget, but need more basic options like controls, show desc and title, show only thumb and number of videos to display in the widget. Some display options like grid, list or big thumbs will be excelent. Keep the good work 🙂
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“GSLV Last video youtube” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • First version

1.1

 • You can configure video’s width

1.1.1

 • fix translation

1.2

 • you can change title widget and put idvideo to override last video iframe

1.2.1

 • fix translation, new screenshot