Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Last Name First Name

Mô tả

In Japan, the order of the names is different from the English-speaking world.
This plug-in to modify the order of the names of the Administration Screen for Japan.

Ảnh màn hình

  • Add New User Page
  • All Users Page
  • Profile Page

Cài đặt

  1. Upload “LastName FirstName” to the “/wp-content/plugins/” directory.
  2. Activate the plugin through the “Plugins” menu in WordPress.

Hỏi đáp

No questions

Đánh giá

26 Tháng Tư, 2017
This function should be included as standard, thus plugins pay attention to this cultural requirement.
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Last Name First Name” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

  • Initial release