last-modified-posts

Mô tả

Plugin này đã bị đóng kể từ ngày 20 Tháng Ba, 2024 và không khả dụng để tải xuống. Lý do: Vi phạm hướng dẫn.

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Last modified items Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp