Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Last modified items Widget

Mô tả

This plugin will provide you a new widget, showing the last modified items.
You can customize the widget with 5 settings:
– Title
– Amount
– Text between title and date of modification
– Show the date
– Post type.

Development Blog

Online-Source WordPress plugins

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Last modified items Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

V 0.6.0: Added option: Customizable text between the title and date of modification. Default: at
V 0.6.3: Added option: Custom date format | Default: %m-%d-%Y
V 1.1.2 @ 22 March 2011: Fixed some minor issues and updated the args for get_post_types()
V 1.1.3 @ 22 March 2011: Fixed the issue regarding the pages permalinks. Added the filter widget_title.
V 1.1.5 @ April, 12 – 2011: Fixed 2 minor bugs