Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Last-Modified and If-Modified-Since Headers

Mô tả

This plugin adds the ‘Last-Modified’ header to each post and returns the ‘304 Not Modified’ header to the client without a body in the response if he sent the ‘If-Modified-Since’ header and the post has not changed since that date.

Cài đặt

  1. Upload ‘Last-Modified and If-Modified-Since Headers’ folder to the ‘plugins’ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Đánh giá

30 Tháng Ba, 2022
Best Plugin for correct Last-Modified and If-Modified-Since headers. Tried a bunch of plugins and only this plugin works correctly. Thank you so much for the plugin!
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Last-Modified and If-Modified-Since Headers” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Last-Modified and If-Modified-Since Headers” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Last-Modified and If-Modified-Since Headers” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.