Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Multilingual Comment Moderation

Mô tả

This plugin allows you to send comment moderation notifications to different email addresses based on post language. Requires the WMPL plugin.

Ảnh màn hình

  • The plugin settings.

Cài đặt

  1. Download the plugin .zip archive and unpack it.
  2. Locate the plugin file and upload to your website Plugins folder.
  3. Log into WordPress and activate the plugin.
  4. Once the plugin is activated, go to Settings > Discussion and add an email address for each of your site’s languages.

Hỏi đáp

Do I need to add an email address for each language?

No, where no email is specified, notifications will default to the main admin address.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Multilingual Comment Moderation” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial plugin version