Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Landing Pages App

Mô tả

Landing Pages App is a Web app to speed up and simplify the process of building, publishing, optimizing and managing landing pages on a large scale for lead generation process. We are integrated with leading marketing tools so that the marketer can take full advantage of his existing marketing stack and deliver more high quality leads.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Landing Pages App” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp