Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Lana Tags Manager

Mô tả

Lana Tags Manager is a meta tags management system.

Includes:

 • Predefined Identifier meta tags
 • Predefined Verification meta tags
 • Custom meta tags

Lana Codes

Lana Tags Manager

Ảnh màn hình

 • screenshot-1.jpg

Cài đặt

Requires

 • WordPress at least 4.0
 • PHP at least 5.3

Instalation steps

 1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/lana-tags-manager directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress

How to use it

 • in Settings > Lana Tags Manager, you can set predefined meta tags or add custom meta tags.
 • in Posts > Edit, you can manually add custom meta tags to the selected post in Lana Tags Manager section.
 • in Pages > Edit, you can manually add custom meta tags to the selected page in Lana Tags Manager section.

Hỏi đáp

Do you have questions or issues with Lana Tags Manager?
Use these support channels appropriately.

Lana Codes

Support

WordPress Forum

Support Forum

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Lana Tags Manager” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

 • Added Lana Tags Manager