Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Lana Sitemap

Mô tả

Available sitemaps:

 • XML Sitemap
 • Google News Sitemap

Options can be found on Settings > Reading.

Examples:

Both are automatically referenced in the dynamically created robots.txt on http://lana.codes/robots.txt to tell search engines where to find your XML Sitemaps.

Note: http://lana.codes/ replace to http://yourwebsite.url/

Lana Codes

Lana Sitemap
Lana SEO

Ảnh màn hình

 • screenshot-1.jpg
 • screenshot-2.jpg

Cài đặt

Requires

 • WordPress at least 4.0
 • PHP at least 5.3

Instalation steps

 1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/lana-sitemap directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress

Hỏi đáp

Do you have questions or issues with Lana Sitemap?
Use these support channels appropriately.

Installation Instructions

Requires

 • WordPress at least 4.0
 • PHP at least 5.3

Instalation steps

 1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/lana-sitemap directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
Lana Codes

Support

WordPress Forum

Support Forum

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Lana Sitemap” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.3

 • add text domain to plugin header

1.0.2

 • Tested in WordPress 4.8 (compatible)
 • Change website to lana.codes

1.0.1

 • bugfix sitemap news images

1.0.0

 • Added Lana Sitemap