Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Lana SEO

Mô tả

Available meta tags:

 • Default Meta
 • Open Graph
 • Dublin Core

If you haven’t set a meta tag, the plugin automatically generate one from the existing data (post content, excerpt, post tag, featured image, …)

Lana Codes

Lana SEO
Lana Sitemap

Ảnh màn hình

 • screenshot-1.jpg
 • screenshot-2.jpg

Cài đặt

Requires

 • WordPress at least 4.0
 • PHP at least 5.3

Instalation steps

 1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/lana-seo directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress

How to use it

 • in Settings > Lana SEO, you can set it to automatically generate seo tags in posts, and you can set where you are allowed to use the manually seo tag settings (post, page, media or custom post types).
 • in Posts > Edit, you can manually configure seo tags in Search Engine Optimization screen box.
 • in Pages > Edit, you can manually configure seo tags in Search Engine Optimization screen box.

Hỏi đáp

Do you have questions or issues with Lana SEO?
Use these support channels appropriately.

Lana Codes

Support

WordPress Forum

Support Forum

Đánh giá

18 Tháng Mười, 2022 1 reply
Пожалуйста , добавьте возможность отключать Default Meta теги , мне например нужно только dublin core теги , а мента теги дублируются и как-то не очень хорошо получается.
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Lana SEO” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.3.0

 • bugfix og meta tag date format

1.2.1

 • improve get image sizes function
 • bugfix term dc meta tag

1.2.0

 • improve get image sizes function

1.1.0

 • add allowed meta setting
 • improve allow in settings
 • bugfix custom post type meta
 • bugfix wp media image upload
 • change select2 style
 • reformat code

1.0.8

 • change empty function, improves php compatibility

1.0.7

 • reformat code

1.0.6

 • add text domain to plugin header

1.0.5

 • Tested in WordPress 4.8 (compatible)
 • Change website to lana.codes

1.0.4

 • bugfix escape

1.0.3

 • remove unused vars in settings page

1.0.2

 • bugfix taxonomy check in save method

1.0.1

 • bugfix wp media image insert
 • bugfix sanitize array in save method

1.0.0

 • Added Lana SEO