Lana Email Logger

Mô tả

Lana Email Logger is a debugger plugin that logs all emails sent by WordPress.

Lana Codes

Lana Email Logger

Ảnh màn hình

  • screenshot-1.jpg
  • screenshot-2.jpg

Cài đặt

Requires

  • WordPress at least 4.0
  • PHP at least 5.3

Instalation steps

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/lana-email-logger directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress

How to use it

  • in Admin > Lana Email Logger, you can view the logged emails.

Hỏi đáp

Do you have questions or issues with Lana Email Logger?
Use these support channels appropriately.

Lana Codes

Support

WordPress Forum

Support Forum

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Lana Email Logger” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.2

  • bugfix settings link

1.0.1

  • bugfix cronjob

1.0.0

  • Added Lana Email Logger