Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Lana Breadcrumb

Mô tả

Bootstrap based breadcrumb.

Indicate the current page’s location within a navigational hierarchy.

Video

How to use with function:

<?php
if( function_exists( 'lana_breadcrumb' ) ) {
  echo lana_breadcrumb();
}
?>

Available shortcodes:

[lana_breadcrumb]

Lana Codes

Lana Breadcrumb

Ảnh màn hình

 • screenshot-1.jpg

Cài đặt

Requires

 • WordPress at least 4.0
 • PHP at least 5.3

Instalation steps

 1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/lana-breadcrumb directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress

How to use it

 • in Appearance > Widgets, add the ‘Lana – Breadcrumb’ widget to the sidebar, for example, add it to the Header Sidebar.
 • in Appearance > Editor, add the lana_breadcrumb() function to the theme file, for example, add to the header.php file.
 • in Pages > Edit selected page, add the [lana_breadcrumb] shortcode to the page content.

Hỏi đáp

Do you have questions or issues with Lana Breadcrumb?
Use these support channels appropriately.

Lana Codes

Support

WordPress Forum

Support Forum

Đánh giá

Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Lana Breadcrumb” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Lana Breadcrumb” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Lana Breadcrumb” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.1.0

 • add filter
 • change front page breadcrumb
 • reformat code

1.0.6

 • change breadcrumb elements order

1.0.5

 • add home to breadcrumb
 • change breadcrumb to lana-breadcrumb in style

1.0.4

 • bugfix page ancestors sorting

1.0.3

 • add text domain to plugin header

1.0.2

 • Tested in WordPress 4.8 (compatible)
 • Change website to lana.codes

1.0.1

 • typo in Plugin URI

1.0.0

 • Added Lana Breadcrumb