Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Lagden-in

Mô tả

Short code to include html or text content into page

Usage

In the text editor, write this:

[lagden-in src="includes-html/contato.html" /]

Warning

The plugin uses ABSPATH and accept only text/plain or text/html

includes-html/contato.html -> /some_path/your_wordpress/includes-html/contato.html

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/lagden-include directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress

Đánh giá

15 Tháng Chín, 2016
I was tired to copy pieces of the same html code from one page to paste in another This plugin became my life easier
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Lagden-in” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

Release Date – 15 September 2016

  • Added license
  • Accept only local files
  • Check mime type