Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

L Squared Hub WP – Virtual Device Plugin

Mô tả

This wordpress plugin is developed to use L Squared Hub Virtual Device on wordpress website and control the banners/sliders through L Squared Hub.

Cài đặt

  1. Activate the plugin through the “Plugins” menu in WordPress.
  2. Place “do_action( ‘plugin_name_hook’ );” in your templates.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“L Squared Hub WP – Virtual Device Plugin” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

  • Initial release.