kv-tinymce-editor-fonts

Mô tả

This plugin has been closed as of 12 Tháng Chín, 2023 and is not available for download. Lý do: Lỗi bảo mật.

Đánh giá

10 Tháng Mười Hai, 2022
Be careful! This wiped out all my standard fonts in Wordpress 6.1, leaving me only the uploaded font as selectable option!
Đọc tất cả 12 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Kv TinyMCE Editor Add Fonts” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp