Ksher

Mô tả

Ksher WooCommerce Plugin is developed to integrate Ksher Payment Gateway to WooCommerce.The plugin adds Ksher Payment Gateway payment method to WooCommerce checkout.It is easy to set up – you can have it ready to accept payment with just a few steps.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Ksher” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.