Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Kotowaza

Mô tả

Proverbs that are transmitted to Japan are randomly displayed in the upper right corner of the management screen.

Ảnh màn hình

  • This is a sample of the displayed words.

Cài đặt

From the WP admin panel, click “Plugins” -> “Add new”.
In the browser input box, type “Kotowaza”.
Select the “Kotowaza” plugin and click “Install”.
Activate the plugin.

OR…

Download the plugin from “wordpress.org”.
Save the .zip file to a location on your computer.
Open the WP admin panel, and click “Plugins” -> “Add new”.
Click “upload”.. then browse to the .zip file downloaded from this page.
Click “Install”.. and then “Activate plugin”.

Hỏi đáp

Where do the proverbs appear?

It is displayed in the upper right of the management screen.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Kotowaza” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.0

Enhanced security.

1.0.1

Add word.

1.0.0

release.