Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

KORTA

Mô tả

KORTA is simple solution to sell gift vouchers for any business.

KORTA WordPress plugins allows easily connect KORTA widget with WordPress page through block in your Gutenberg editor.

Block

This plugin provides 1 block.

  • KORTA

Cài đặt

  1. Upload the korta folder to the /wp-content/plugins/ directory or install directly through the plugin installer
  2. Activate the plugin through the \’Plugins\’ menu in WordPress or by using the link provided by the plugin installer
  3. Create page you want to add KORTA widget in the Admin at Pages -> Add new and add KORTA block to the content of your page
  4. Fill KORTA ID from your KORTA account(https://my.korta.app)

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“KORTA” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp