Kontainer File Picker

Mô tả

Plugin allow to transfer files from Kontainer Dam and Pim to Word Press Media.

Cài đặt

After install plugin set the Kontainer url in Settings.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Kontainer File Picker” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.4

  • Bugfix for cropped template based images

1.0.3

  • Better url sanitize

1.0.2

  • Extra sanitize on input

1.0.1

  • Inital version