Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Kitten – Elementor Kit & Widgets

Mô tả

Plugin addon Elementor which makes it easy to create a website.

Đánh giá

15 Tháng Mười, 2021
this plugin simplify about installation and design on every page.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Kitten – Elementor Kit & Widgets” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp