Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

kitblocks – Gutenberg Blocks and Website Builder .

Mô tả

WordPress gutenberg banner blocks or WordPress gutenberg banner slider . This is banner blocks Creator allows you to build custom design and gutenberg widget your content..

HERE IS 1 BANNER BLOCKS AND 20+ BANNER BLOCKS IS COMING SOON

To use drag the “gutenberg blocks” blocks from the “kitblocks” section of the add block + banner sidebar onto you post or page. You’ll see a preview of what things will look like in the main content panel.

Need Help?

Is there any feature that you want to get in this plugin?
Needs assistance to use this plugin?
Feel free to kitbugio@gmail.com Contact us

Cài đặt

Make sure gutenberg is activated, then activate this plugin. You’ll see the block under the “kitblocks” section in the add block section.

Hỏi đáp

Can I use the plugin without gutenberg ?

No. You cannot use without gutenberg editor since it’s an addon for gutenberg editor.

Does it work with any theme?

Absolutely! It will work with any theme where gutenberg editor works.

Will this plugin slow down my website speed?

No, the plugin don’t slow your website.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“kitblocks – Gutenberg Blocks and Website Builder .” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First Version