Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Kiss Feedback

Mô tả

KissFeedback Kiss Feedback is used to collect feedback from Clients on the live web pages itself.

Cài đặt

  1. Get an account on https://app.kissfeedback.com.
  2. Activate Kissfeedback plugin from the Plugins page on the WP Admin Dashnboard.
  3. Add the WP site on https://app.kissfeedback.com and start giving feedback right away.

Hỏi đáp

Where is the documentation for your plugin?

Visit https://docs.kissfeedback.com for the documentation.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Kiss Feedback” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp