Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Mô tả

Advantages of king_IE:
1- Using images
2- Putting text in the image
3- Existence of a brush to draw
4- Using SVG images
5- Layering

Arbitrary section

A brief Markdown Example

Ảnh màn hình

  • This is screenshot one
  • This is screenshot two
  • This is screenshot tree
  • This is screenshot four
  • This is screenshot five
  • This is screenshot sixs

Cài đặt

  1. Upload king_IE to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Use .

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“king_IE” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp