Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

King Grabber

Mô tả

King Grabber is a WordPress plugin which helps you for improve your site content with rich features grabbing. We offer more than 10 Actively host comic and community service like TMDB, IMDB
To use this plugin you need first to register your application on our site here for free https://kinggrabber.com/
You can find our official documentation at https://kinggrabber.com/docs and our Privacy and Policy on our official site at https://kinggrabber.com/privacy.

Features in King Grabber include:

 • Single Grab Chapter on 10+ Comic Host
 • Multi Grabber
 • Addons Grabber like IMDB and more

Ảnh màn hình

 • Single Grab Chapter
 • Multi Grab Chapter
 • King Grabber Settings page

Cài đặt

Upload the King Grabber plugin to your site, Activate it.
That’s it. You’re done!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“King Grabber” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.4

 • Fixed delay response and custom message
 • Porting data from our API fixed

1.3

 • Fixed bug when grab started hang
 • Minor fixes= 1.2 =
 • Fixed Post editor cant handle single
 • Fixed response state from server
 • Minor fixes

1.1

 • Fix Multi Grabber Issue
 • Add Delay on Multi Grabber
 • Minor fixes

1.0

 • Add Multi Grabber
 • Fix Sanitize Post
 • Fix API Endpoint